Bez času nemají ostatní zdroje vůbec žádnou hodnotu, protože ani nedostaneme příležitost je využít.

Nic z toho, co děláme, nám neumožňuje nahromadit více času, a nic nám neumožňuje získat zpátky prožitý čas. Jakmile čas uplyne, je navždy pryč. I když se tedy říká, že čas jsou peníze, je čas ve skutečnosti mnohem cennější.

Časová perspektiva je způsob, jakým vnímáme čas. A to, jak vnímáme čas, (naše převažující časová perspektiva) má zásadní vliv nejen na naši životní spokojenost nebo úspěšnost, ale také na délku života, zdraví, náš příjem nebo na míru úzkosti a depresivity, kterou zažíváme. Vypadá to, že naše vnímání času, je zkrátka základním nastavením, které ovlivňuje celý náš život.

Koncept časové perspektivy představili Philip Zimbardo a John Boyd a výzkumem definovali šest nejběžnějších časových perspektiv v Západním světě:

  • pozitivní minulost
  • negativní minulost
  • hedonistická přítomnost
  • fatalistická přítomnost
  • pozitivní budoucnost
  • transcendentální budoucnost

a později byl jejich inventář rozšířen o negativní budoucnost. Výzkumně také určili „ideální“ nebo vyváženou časovou perspektivu (vzali nejspokojenější a nejúspěšnější lidi a zjišťovali, jaká je jejich časová perspektiva), což je také hlavní způsob práce – jako klienti se snažíme dívat na své časové perspektivy a vyvažovat je směrem k „ideálnímu“ nastavení. Tento přístup se uplatňuje jak v seberozvoji, tak v práci s traumatem, úzkostí a depresivitou.

Časovou perspektivu představuje Philip Zimbardo na tomto videu. Další informace můžete nalézt na stránce www.thetimeparadox.com, stejnojmenná kniha je tím nejlepším, co se dá doporučit (zatím nevyšla v češtině) a na stejné stránce je k dispozici také test časové perspektivy a test transcendentální budoucnosti (oboje pouze v angličtině) a můžete porovnat svoje výsledky s vyváženou časovou perspektivou. Pro více informací o využití časové perspektivy v terapii se dá začít na stránkách www.timeperspectivetherapy.org anebo knihou Time Cure.