Gestalt terapeut a HR manažer, psycholog v organizacích. Zakladatel rozvojových skupin časové perspektivy, který pracuje s časovou perspektivou v individuální i skupinové terapii. Konzultant se zkušenostmi s integrací časové perspektivy do personálních procesů malých a středních firem i mezinárodních organizací. Zkušený lektor dlouhodobých leadershipových programů. Externí vyučující na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Otec na rodičovské dovolené.