Chcete-li zjistit, jak je nastavený váš vnitřní časový operační systém, vyplňte si Zimbardův dotazník časové perspektivy.

Přečtěte si každé tvrzení a zaškrtněte, do jaké míry na vás sedí. Buďte sami k sobě maximálně upřímní, cílem je poznat, jak jste na tom teď, ne, jak by si to přálo vaše dokonalé já. Posuzujte své odpovědi spíše podle toho, jak se reálně chováte, nejen, co si o otázce obecně myslíte. Pokud například věříte, že je důležité setkávat se s přáteli a známými na oslavách a večírcích, ale už jste dlouhé měsíce či roky na žádné takové sešlosti nebyli, pak zvažte, jestli chcete opravdu zaškrtnout, že naprosto souhlasíte. Koneckonců jsou to naše činy, které ukazují, co je pro nás důležité. Abyste získali vyhodnocení dotazníku, je třeba odpovědět na všech 56 otázek.

Českou verzi dotazníku přeložila a pro českou populaci standardizovala Mgr. Kateřina Lukavská z Katedry psychologie PedF UK. Přístup k samotnému dotazníku na těchto stránkách je bezplatný a neslouží ke komerčním účelům.

Nakolik souhlasíte s následujícími výroky?

1. Věřím, že scházení se s přáteli na večírcích a oslavách patří k důležitým životním radostem.


2. Pohledy, zvuky a vůně důvěrně známé z dětství ve mně často vyvolávají spoustu nádherných vzpomínek.


3. Mnohé v mém životě určuje osud.


4. Často myslím na to, co jsem měl v životě udělat jinak.


5. Má rozhodnutí jsou většinou ovlivněna lidmi a věcmi v mém okolí.


6. Věřím, že člověk by si měl každé ráno předem naplánovat svůj nastávající den.


7. Moc rád vzpomínám na svou minulost.


8. Jednám impulsivně – tj. dělávám věci, které mne právě napadnou.


9. Nedělám si starosti, když se věci neudělají včas.


10. Když chci něčeho dosáhnout, vytyčím si své cíle a rozmyslím si jakými konkrétními prostředky k nim dospět.


11. Zvážím-li svou minulost, vybavuje se mi mnohem víc dobrého než toho špatného.


12. Při poslouchání své oblíbené hudby často úplně ztratím pojem o čase.


13. Řídím se pravidlem „nejdřív práce a potom zábava“.


14. Vzhledem k tomu, že co se má stát se stejně stane, nesejde vlastně na tom, co udělám já.


15. Mám rád povídání o tom, jaké to bylo za „starých dobrých časů“.


16. V mysli se mi opakují staré bolestné prožitky.


17. Pokouším se žít svůj život den za dnem (bez velkého přemýšlení o budoucnosti) a naplno.


18. Zneklidňuje mne, když jdu někam pozdě.


19. Nejraději bych žil každý den, jako by to byl můj den poslední.


20. Snadno mi mysl zaplaví vzpomínky na šťastné chvíle.


21. Své závazky vůči přátelům a úřadům plním včas.


22. V minulosti jsem si prožil svůj díl příkoří.


23. Rozhoduji se bez přemýšlení, pod vlivem okamžiku.


24. Beru každý den tak, jak přichází, místo abych se pokoušel ho naplánovat.


25. Minulost je spojena s příliš mnoha nepříjemnými vzpomínkami, na které raději nemyslím.


26. Pokládám za důležité vnést do svého života vzrušení.


27. Přál bych si, aby bylo možné napravit chyby, které jsem udělal v minulosti.


28. Připadá mi, že je důležitější mít radost z toho, co člověk dělá, než dokončit danou práci včas.


29. S nostalgií vzpomínám na své dětství (jako by se mi po dětství stýskalo).


30. Než se k něčemu rozhodnu, zvažuji, zda se vynaložený čas a námaha vyplatí.


31. Riskování chrání můj život před nudou.


32. Pro mne je důležitější si cestu životem užít než soustředit se jen na cíl.


33. Věci málo kdy dopadly tak, jak jsem čekal.


34. Je pro mne těžké zapomenout na nepříjemnosti z mého mládí.


35. Živelné potěšení z toho, co dělám, mizí, když musím myslet na cíle a důsledky své činnosti.


36. I když se zrovna těším z přítomnosti, nutí mne to srovnávat s podobnými zážitky z minulosti.


37. Život je samá změna, a tak člověk může sotva plánovat budoucnost.


38. Má životní cesta je řízena silami, na které nemám vliv.


39. Nemá smysl si dělat starosti s budoucností, protože ji stejně nemohu nijak ovlivnit.


40. Díky soustavné práci plním úkoly včas.


41. Často se přistihnu, že prostě „vypnu“ pozornost, když někdo z rodiny mluví o tom, jak se věci měly dříve.


42. Riskuji, abych dodal svému životu vzrušení.


43. Dělávám si seznamy toho, co mám udělat.


44. Často spíše poslechnu hlas svého srdce než rozumu.


45. Když vím, že je třeba udělat nějakou práci, jsem schopen odolat pokušením.


46. Nechávám se strhnout okamžitým vzrušením.


47. Dnešní život je příliš složitý, dal bych přednost jednoduššímu životu, jako byl dříve.


48. Mám raději přátele, kteří jsou spontánní (nenuceně přirození) než ty, jejichž chování lze předvídat.


49. Mám rád rodinné tradice a pravidelně opakované rituály.


50. Myslívám na ošklivé věci, které se mi přihodily v minulosti.


51. Pracuji i na obtížných, nezajímavých úkolech, když mi dopomohou k úspěchu.


52. Je lepší utratit to, co vydělám, za současné radosti než šetřit na zajištění budoucnosti.


53. Šťastná náhoda často přinese lepší výsledek než tvrdá práce.


54. Myslím na příležitosti, o které jsem v životě přišel.


55. Mám rád, když jsou mé důvěrné vztahy naplněny silným citem a vřelostí.


56. Vždycky se najde čas na to, abych v práci dohonil co jsem zameškal.


57. Jaké je Vaše pohlaví?


58. Jaký je Váš věk?