Brněnské designové studio, které využívá umění a řemeslo game designu pro řešení komplexních problémů a rozvoj lidí v organizaci. Jsou spoluautory koučovacího toolboxu Perspectacular, který umožňuje rychlé šíření know-how  o praktickém využití časové perspektivy mezi další experty v oblasti koučingu, terapie, poradenství a rozvoje zaměstnanců.