Podmínkou práce na sobě je často uvědomění si své vlastní životní situace a pochopení souvislostí a vazeb vlastního fungování. Časová perspektiva nabízí snadno srozumitelný a zároveň komplexní způsob, jak nahlížet na vlastní život, jak pochopit nevědomé motivy vlastních rozhodnutí a jak dojít k “aha efektu”, který je spojen s novým pochopením situace. Často také přináší odpovědi na otázky: “Proč jsem se zachoval zrovna takto?” “Jakto, že se chovám tímto způsobem, i když jsem nechtěl…”