Firemní kulturu tvoří veškerá komunikace, chování, všechny tradice a symboly, postoje, hodnoty, přesvědčení všech pracovníků firmy. A to jak ty oficiální, tak ty nevyslovené. Jak ty uvědomované, tak ty podvědomé. Je to obrovský vnitřně provázaný systém s obrovskou dynamikou a magnetismem.

Firemní kultura je obrovský motivační  i demotivační faktor hybatel firemního dění. Právě proto je užitečné, aby management uměl číst všechny možné vlivy, které k utváření jejich dané kultury vedly, učil se jim porozumět a žádoucím způsobem je udržovat a upravovat. Ovlivňování firemní kultury je jeden z nejnáročnějších úkolů top managementu. Vyžaduje znalost teorie systémů a praxe systemiky.

Rozšíření znalosti o teorii a praxi časové perspektivy v tomto snažení pomáhá pochopit to, t čeho nepříjemné zvyky, postoje a chování vzešly a zároveň navrhnout postupy a nástroje, jak s nimi za pomoci systemického myšlení smysluplně pracovat.