“Jak mám začít?” a “Jakým směrem se vydat?” jsou rozhodnutí, která stojí před každým, kdo se zamýšlí nad vlastním rozvojem. Časová perspektiva nabízí výzkumně podpořený smysluplný rámec, který účastníky provází při práci na vlastním rozvoji a funguje jako mapa. Taková, o kterou se můžu opřít, když hledám cestu, kudy se vydat. Kam se můžu vrátit, když mám pocit, že se začínám ztrácet. Na kterou se můžu dívat, když potřebuji vidět věci z nadhledu, komplexně a z větší výšky. A ze které si můžu vybrat buď všechno nebo jen konkrétní část, která se mi v životě hodí nejvíce.