Práce na vyrovnané časové perspektivě zvyšuje celkovou životní spokojenost (well-being) a celkovou odolnost člověka. Většina z nás má časovou perspektivu spíše nevyrovnanou. To znamená, že jsme myšlenkami i činy více či méně zaseknutí v minulosti, přítomnosti či budoucnosti. Plyne z toho celá řada nepříjemných vedlejších efektů jako je negativismus, depresivita, agresivita, závist, úzkostnost, tendence k nadužívání návykových látek, zadluženost,  lhostejnost, syndrom vyhoření a další. Zdravá perspektiva je perspektiva vyvážená, která z našeho proplouvání časem dělá užitečný a výživný koktejl.

Pochopení moci časové perspektivy a systematická dlouhodobá práce na jejím vyrovnání zásadně přispívá k řešení těchto témat, která výrazně snižují kvalitu našeho života jak v práci, tak v soukromí.