Když se větší skupina s podobně nevyrovnanou perspektivou vyskytuje dlouho pospolu, může se projevit na celém regionu, národě nebo třeba firmě.

Časová perspektiva je užitečný doplňující filtr pro tvorbu či revizi firemní strategie. Umožňuje top manažerům nahlédnout na svou firmu z jiného úhlu a vidět, jestli svoji energii neinvestují příliš jednosměrně a tím nepřipravují půdu pro efekty, kterých se sami obávají, jako je zvyšování nemocnosti, fluktuace nebo demotivovanost a podrážděnost zaměstnanců.

Základní zmapování firemní časové perspektivy zabere zhruba půlden. Další den věnujeme designu řešení na míru dané organizaci.  Výstupem bývají doplněné či upravené strategické a dlouhodobé cíle napříč firmou a doplněný akční plán pro vyváženější práci se zaměstnanci.