Ostřílení personalisté vědí, že práce s rozvojem zaměstnanců má smysl jen tehdy, pokud se zaměstnanci rozvíjet chtějí, nebo vědí, že musí. V rámci zvyšování návratu investic vložených do rozvoje se tak snaží co nejlépe odhadnout, jak nastavit rozvojový plán na míru tak, aby přinesl co největší efekt.

Časová perspektiva krásně odhalí akcelerátory rozvoje a zároveň bloky, které budou rozvoji bránit nebo snižovat jeho efektivitu. Specialisté vzdělávání tak budou vědět, jak do rozvojových plánů a programů zakomponovat nejrůznější “vychytávky” tak, aby nežádoucí efekty obešli. Využití teorie a praxe časové perspektivy se hodí v následujících situacích:

  • Nominace zaměstnanců do talentových programů
  • Nominace v rámci řízení nástupnictví
  • Řešení individuálního řízení výkonu (performance management)
  • Sestavování týmů