Týmy a nejrůzněji namíchané skupiny zaměstnanců, kteří chtějí řešit téma nejen časového managementu. Ale i prevence vyhoření, a moderního leadershipu. Nebo prostě jen chtějí investovat do svého well-being.

  • Jako součást talentového programu
  • Jako součást rozvojové akademie lídrů
  • Jako zážitkový workshop za odměnu pro skupinu zaměstnanců
  • Jako celofiremní zážitkovku s přesahem do zlepšování firemní kultury